Staff and Associates

Director
Dr Kostis Pavlou
Email: [email protected]

Accountant
Argyro Protopapa

Associates
Georgia Argyrou
Theoklis Christodoulou
Dr Maria Constantinou
Vanessa Crambert
Yianna Kosta
Helen Lockham
Dr Christina Varnava Vasou